Amenbo Akaina a i u e o

Hörproben und Texte

Doushite
Golugo 13
Bokunohimitsu
music by sugoi
lyrics by shoko hirakawa